O fundacji
Nasze realizacje
Aktualności
W planach
Wolontariusze
Współpraca z
Piszą o nas
Projekty unijne - aktualne
Projekty unijne - zrealizowane
e-Sklep
Galeria
Kontakt
+
-
O projekcie Aktualności Dokumenty do pobrania Zapytania ofertowe Kontakt Powiększ czcionkę
Informacje o projekcie

- szkolenia zawodowe z dofinansowaniem kosztów dojazdów i stypendium naukowe 6,65 zł za godzinę szkolenia. - płatne 3 - trzy miesięczne staże w wysokości 997,40 zł netto/ m-c, wnioskodawca zapewnia każdemu Uczestnikowi badanie lekarskie, Uczestnicy podczas trwania stażu podlegają ubezpieczeniu NNW, - zajęcia indywidualne i grupowe

OD AKTYWIZACJI DO GODNEGO ZATRUDNIENIA
Grupa docelowa:

a) 100% gr. docelowej. tj. 150os.(82K) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym os. z niepełnosprawnością, os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia, os. korzystających z POPŻ, osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadająca III profil oddalenia od rynku pracy .
b) Obszar wsparcia- powiaty: białogardzki, szczecinecki , świdwiński , m. Koszalin , koszaliński.
c) Liczba osób z niepełnosprawnościami 45 os(25K), w tym i o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi objętych wsparciem w ramach programu 15 UP (15K)t

Dokumenty zgłoszeniowe:

1. Formularz zgłoszeniowy,
2. Regulaminu rekrutacyjny,
3. Deklaracja uczestnika,
4. Oświadczenie dotyczące przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie,
5. Ankieta wstępna

Ścieżka wsparcia:

Kompleksowa diagnoza oraz opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia dla 150 UP Diagnoza możliwości, potrzeb. 6h/1UP:
-badanie predyspozycji zawodowych 2h/UP
-Indywidualne spotkania z psychologiem 2h/UP
-Indywidualne spotkania z psychologiem-ustalenie ścieżki wsparcia 2h/UP
Indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie IPD (4h/UP)

1.Aktywizacja społeczna - działania psychologiczno-motywacyjne dla 100UP Grupowe poradnictwo psychologiczne (10h/1gr., liczba gr.:10) Grupy wsparcia 10 h/grupa (2x 5 h/spotkanie) Trening kompetencji i umiejętności społ 10h/grupa (2x 5h/spotkanie)
2.Aktywizacja edukacyjno - zawodowa - zamknięte szkolenia zawodowe dla 136 UP (w tym 45 os. z niepełnosprawnościami)
3.Aktywizacja zawodowa - staże zawodowe dla 136 UP (w tym 45 osób z niepełnosprawnościami)
4. Aktywizacja zawodowa - pośrednictwo pracy dla 150UP

Szkolenia zawodowe: MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH - Kwalifik. B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem sieci sanitarnych 215 godz./46 UP. OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA Kwalifik. Z.5 Wykonywanie usług opiekuńczych 248 GODZ./10UP. OBSŁUGA HOTELOWA Kwalifik. T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 228 godz./40UP INFORMATYCZE Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci Komputerowych i administrowanie sieciami 195 godz./40UP

Asystent osoby niepełnosprawnej będzie stanowił wsparcie dla os. niepełnosprawnej na każdym etapie realizacji projektu. W okresie realizacji staży funkcję tą przejmie opiekun stażysty.

Designed by - IT Complex Services