O fundacji
Nasze realizacje
Aktualności
W planach
Wolontariusze
Współpraca z
Piszą o nas
Projekty unijne - aktualne
Projekty unijne - zrealizowane
e-Sklep
Galeria
Kontakt
+
-
O projekcie Aktualności Dokumenty do pobrania Zapytania ofertowe KontaktPowiększ czcionkę

Informacje o projekcie

- szkolenia zawodowe z dofinansowaniem kosztów dojazdów i stypendium naukowe 6,65 zł za godzinę szkolenia. - płatne 3 - 5 miesięczne płatne staże zawodowe w wysokości 997,40 zł netto/ m-c, wnioskodawca zapewnia każdemu Uczestnikowi badanie lekarskie, Uczestnicy podczas trwania stażu podlegają ubezpieczeniu NNW, - zajęcia indywidualne i grupowe

POSTAW NA AKTYWNOŚĆ

Grupa docelowa:
1.
a) 100% gr. docelowej. tj. 100os.(60K) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym os. z niepełnosprawnością, os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia, os. korzystających z POPŻ, osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadająca III profil oddalenia od rynku pracy .
b) Obszar wsparcia- powiaty województwa zachodniopomorskiego: białogardzki, świdwiński, drawski.
c) Liczba osób z niepełnosprawnościami 15 os(9K), w tym i o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2. d) Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 70 os (42K)

Dokumenty zgłoszeniowe:
1. Formularz zgłoszeniowy,
2. Regulaminu rekrutacyjny,
3. Deklaracja uczestnika,
4. Oświadczenie dotyczące przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie,
5. Informacja o projekcie

Ścieżka wsparcia:
Kompleksowa diagnoza oraz opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia dla 100 UP Diagnoza możliwości, potrzeb. 6h/1UP:
-badanie predyspozycji zawodowych 2h/UP
-Indywidualne spotkania z psychologiem 2h/UP
-Indywidualne spotkania z psychologiem-ustalenie ścieżki wsparcia 2h/UP

Indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie IPD (4h/UP)


1.Aktywizacja społeczna - działania psychologiczno-motywacyjne dla 100UP Grupowe poradnictwo psychologiczne (10h/1gr., liczba gr.:10) Grupy wsparcia 10 h/grupa (2x 5 h/spotkanie) Trening kompetencji i umiejętności społ 10h/grupa (2x 5h/spotkanie)
2.Aktywizacja edukacyjno - zawodowa - zamknięte szkolenia zawodowe dla 100 UP (w tym 15 os. z niepełnosprawnościami) 15 osób z niepełnosprawnościami)
4. Aktywizacja zawodowa - pośrednictwo pracy dla 100UP

Szkolenia zawodowe: Kasjer handlowy 80 godz./25 UP, Spawacz MIG/MAG/TIG – 420 GODZ./25 UP, Kroju i szycia 240 godz./25UP, Operator wózka widłowego 180 godz./25 UP.
Asystent osoby niepełnosprawnej będzie stanowił wsparcie dla os. niepełnosprawnej na każdym etapie realizacji projektu. W okresie realizacji staży funkcję tą przejmie opiekun stażysty.

Designed by - IT Complex Services