O fundacji
Nasze realizacje
Aktualności
W planach
Wolontariusze
Współpraca z
Piszą o nas
Projekty unijne - aktualne
Projekty unijne - zrealizowane
e-Sklep
Galeria
Kontakt
+
-
O projekcie Aktualności Dokumenty do pobrania Zapytania ofertowe Kontakt Powiększ czcionkę

Informacje o projekcie
Grupa docelowa:

a) 100% gr. docelowej. tj. 150os.(90K i 60M) zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym os. z niepełnosprawnością, os. doświadczających wielokrotnego wykluczenia, os. korzystających z POPŻ, osoba bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadająca III profil oddalenia od rynku pracy .
b) Obszar wsparcia- powiaty województwa zachodniopomorskiego: choszczeński, drawski, wałecki
c) Liczba osób z niepełnosprawnościami 15 os(9K i 6M), w tym i o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

Dokumenty zgłoszeniowe:
1. Formularz zgłoszeniowy,
2. Regulaminu rekrutacyjny,
3. Deklaracja uczestnika,
4. Oświadczenie dotyczące przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie,
5. Informacja o projekcie

Ścieżka wsparcia:

Kompleksowa diagnoza oraz opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia dla 150 UP Diagnoza możliwości, potrzeb. 6h/1UP:
-badanie predyspozycji zawodowych 2h/UP
-Indywidualne spotkania z psychologiem 2h/UP

Indywidualne poradnictwo zawodowe i opracowanie IPD (5h/UP)

1.Aktywizacja społeczna - działania psychologiczno-motywacyjne dla 100UP Grupowe poradnictwo psychologiczne (10h/1gr., liczba gr.:10) Grupy wsparcia 10 h/grupa (2x 5 h/spotkanie) Trening kompetencji i umiejętności społ 10h/grupa (2x 5h/spotkanie)
2.Aktywizacja edukacyjno - zawodowa - zamknięte szkolenia zawodowe dla 150 UP (w tym 15 os. z niepełnosprawnościami) 15 osób z niepełnosprawnościami)
4. Aktywizacja zawodowa - pośrednictwo pracy dla 150UP

Szkolenia zawodowe: srednio 150 h / UP
Asystent osoby niepełnosprawnej będzie stanowił wsparcie dla os. niepełnosprawnej na każdym etapie realizacji projektu. W okresie realizacji staży funkcję tą przejmie opiekun stażysty.

Staż zawodowy z wynagrodzeniem 1 800,00 zł/ m-c

Kontakt :

Zespół projektu

Zespół projektu Widoki na przyszłość Tel/fax: 94 311 01 31 lub 734 193 431 lub e-mail: info@FundacjaGreenEurope.pl biuro: Plac Wolności 5, 78-200 Białogard

Designed by - IT Complex Services