O fundacji
Nasze realizacje
Aktualności
W planach
Wolontariusze
Współpraca z
Piszą o nas
Projekty unijne - aktualne
Projekty unijne - zrealizowane
e-Sklep
Galeria
Kontakt
+
-
O projekcie Aktualności Dokumenty do pobrania Zapytania ofertowe Kontakt Powiększ czcionkę

Informacje o projekcie

Projekt 'Start na lepsze jutro!' jest skierowany do 46 młodych osób kobiet i mężczyzn ( 4 grupy średnio po 12 osób), które:
- są w wieku 18-29 lat, - zamieszkują na terenie woj. zachodniopomorskiego w tym z miast średnich lub miast tracących funkcje gospodarcze w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
- nie uczestniczą w kształceniu w trybie formalnym stacjonarnym,
- w ciągu ostatnich 4 tygodni nie szkoliły się, nie uczestniczyły w szkoleniu, - są bierne zawodowo,
- są osobami niezarejestrowanymi w ewidencji urzędu pracy,
- są osobami, które pragną uzyskać kwalifikacje zawodowe i zdobyć zawód. Projekt o wartości 664 125,00 zł jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, wartość dofinansowania wynosi 630 917,00 zł

Oferujemy:
- szkolenia zawodowe z dofinansowaniem kosztów dojazdów i stypendium szkoleniowe 6,78 zł za godzinę szkolenia.
- płatne 3 - trzy miesięczne staże w wysokości 1017,40 zł netto/ m-c z dofinansowaniem kosztów dojazdów - szkolenia indywidualne i grupowe

Dokumenty zgłoszeniowe:

1. Formularz zgłoszeniowy,
2. Oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów grupy docelowej,
3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1375) – w przypadku osób niepełnosprawnych,
4. Oświadczenie określające status Kandydata na Uczestnika Projektu na rynku pracy
5. Oświadczenie dotyczące przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału w projekcie

Formularz oraz Oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata na Uczestnika Projekt.

Ścieżka wsparcia:

1. Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe oraz indywidualne pośrednictwo pracy- zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.
2. Szkolenie zawodowe : indywidualnie według Indywidualnego Planu Działania (IPD) opracowanego razem z doradca zawodowym, szkolenie średnio 150 godzin zakończone certyfikatem potwierdzającym nabyte kwalifikacje.
3. Staże zawodowe : Wnioskodawca zapewnia każdemu Uczestnikowi badanie lekarskie,Uczestnicy podczas trwania stażu podlegają ubezpieczeniu NNW, za udział w stażach przewidziane jest stypendium stażowe – 1017,40 zł netto/miesiąc.

Praca : min 3 m-ce umowa o prace na minimum 1/2 etatu po zakończeniu stażu !

Zespół projektu Start na lepsze jutro Tel/fax: 94 311 01 31 lub 734 193 431 lub e-mail: info@FundacjaGreenEurope.pl biuro: Plac Wolności 5, 78-200 Białogard

Designed by - IT Complex Services